Oberon
Oberon
       
Oberon
Oberon


metapathia

System diagnostyki nieliniowej NLS


Nową rewolucję w tworzeniu systemów komputerowych, zdolnych do samodzielnego wyszukiwania i korygowania defektów i patologii narządów oraz tkanek człowieka wywołali pracownicy Instytutu Psychofizyki Stosowanej (IPS).

W Instytucie opracowano nie mającą sobie równych aparaturę diagnostyczną, umożliwiającą prześledzenie wszystkich etapów przejścia od zdrowia do choroby, przy wykorzystaniu charakterystyk falowych tkanek organizmu, a nawet poszczególnych komórek i chromosomów.

Systemy diagnostyki nieliniowej to najnowocześniejsze technologie medyczne, które obecnie na progu XXI wieku można porównać do najbardziej zadziwiających i perspektywicznych osiągnięć medycyny, to unikalna aparatura diagnostyczna, oparta na analizie widmowej (spectralnej) wirujących pól magnetycznych żywych organizmów.

NLS umożliwia uzyskanie pełnej informacji o zdrowiu i początkowych sygnałach pojawienia się symptomów chorobowych (w tym onkologicznych), niemoliwych do stwierdzenia drogą jakichkolwiek innych metod diagnostycznych ( USG, rentgen, tomografia komputerowa i inne), które uwidoczniają dopiero ukształtowaną już zmianę.

Liczne doświadczenia przeprowadzone w IPS potwierdzają ścisłe powiązanie między polami magnetycznymi i systemami biologicznymi, przy czym pola te wykorzystywane są w systemach biologicznych jako sposób współdziałań zewnątrz- i wewnątrzkomórkowych. Wirujące pole magnetyczne odgrywa ważną rolę w procesie przekazywania informacji i współdziałania z systemarni biologicznymi.

Najpierw na rynku światowym przedstawiono najnowsze technologie medyczne w zakresie aktywnego sterowania homeostazą. Naukowcy IPS, wypuściwszy na rynek nowy superaktywny program sterowania homeostazą dokonali rewolucji jeśli chodzi o opracowywanie programów informacyjnych do korygowania zakłóconego wewnątrz organizmu bilansu-homeostazy i neutralizowania ekologicznych i infekcyjnych czynników patologicznych.

W pierwszej kolejności, badaczom z IPS udało się opracować efektywną aparaturę, zdolną automatycznie, bez udziału człowieka, nastrajać się na częstotliwość nerwowych impulsów organizmu, samodzielnie znajdować i poprawiać defekty i patologie narządów i komórek organizmu, przy pomocy kombinacji różnych, w specyficzny sposób modulowanych, drgań elektromagnetycznych zapisanych na matrycy.

Fundamentalną ideą przy opracowaniu tej aparatury okazała się hipoteza o tym, że organizm człowieka dysponuje elektromagnetycznym szkieletem informacyjnym, zdolnym reagować na działanie zewnętrznego promieniowania elektromagnetycznego.

Pracownikom IPS udało się zebrać razem różne rozproszone kierunki medycyny naturalnej i w ten sposób urzeczywistnić w praktyce skok jakościowy - opracować metodę aktywnego sterowania homeostazą.

Przebadano bezpośrednio: homeopatię, akupunkturę chińską z dalszym jej opracowaniem metodą Volla, Morela, Schimmela; hinduskiego Ajurwedę i teorię czakr; teorię spinu; ziołolecznictwo i inne.

Prace teoretyczne i eksperymentalne, które umożliwiły Instytutowi zrealizowanie aparatu "BIOLAS-OBERON" niskoczęstotliwościowego generatora kwantowego, zostały rozpoczęte pod koniec XIX wieku przez geniusza elektroniki Nikolę Tesla. Następnie były kontynuowane przez uczonych, których nazwiska zasługują na uwagę: G. Lachowski, R. Rief i R. Voll.

Bardzo ważną możliwością metody diagnostyki NLS jest testowanie leków. System diagnostyczny dysponuje również unikalną możliwością zapisania drgań dowolnego preparatu leczniczego i przeprowadzenia jednoczesnego, komputerowego porównania charakterystyk widmowych wszystkich znajdujących się w pamięci komputera preparatów (których może być około kilku tysięcy) z charakterystykami procesu patologicznego, a tym samym wybrać najbardzej skutecznie działający środek leczniczy.

Metoda diagnostyki NLS umożliwia:

  • otrzymanie jakościowej oceny stanu czynnościowego organizmu w postaci fantomowej analizy miejscowej;
  • kontrolę skuteczności i wyników zastosowania najróżniejszych metod oddziaływania terapeutycznego oraz ocenę zdolności adaptacyjnych organizmu;
  • przeprowadzenie analizy dynamiki zmian stanu czynnościowego organizmu w trakcie leczenia;
  • określenie pierwotności ogniska uszkodzenia czynnościowego;
  • ocenę charakteru patologii, przy wykorzystaniu systemu ekspertyz.


  • © 2006 Oberon Service Polska | Website map | Webdesign - ITB Vega
    Oberon to nowoczesna diagnostyka zdrowia